4. sesión de la «Red Vecinal»: Hoja de ruta

«Ingurune jasangarri batean zahartze osasungarria eta duina lortzeko auzokide sarea»-ren Talde Eragileak hemendik ekainera ibilbide-orria zehaztu dute Las personas que forman el Equipo Motor de la «Red Vecinal» ya tienen preparados el primer borrador del cuestionario....