LEIOAKO HERRI GUNEA
HERRIGUNE LEIOA

Zer da HerriguneLeioa? Zergaitik eta zelan parte hartu dezakezu?

Herrigune Leioa ikaskuntza, parte-hartze eta trebakuntza prozesu kolektiboak bultzatzen dituen udal proiektu da. Herritarren interes eta beharretatik abiatuta, komunitatea elkartzen du, ongizate komunitarioko ekimenak bultzatuz. Ahalduntzeko eta parte hartzeko baliabide komunitarioa da, herritarrak eta instituzioa elkarlanean aritzeko.

 

¿Qué es Herrigune Leioa?

¿Cómo funciona?

¿Desde cuando? ¿Para qué?…

ZER DA HERRIGUNE?

Durante el 2019, desde «HERRIGUNE LEIOA» pusimos en marcha un proceso de reflexión compartida entre el Ayuntamiento (responsables políticos y técnicos de diferentes áreas) y la ciudadanía.

Se trataba de repensar el modelo del proyecto y de identificar y definir, conjuntamente, las líneas estratégicas de trabajo a impulsar durante los próximos años. De aquella reflexión, salieron 3 líneas estratégicas a desarrollar en el proyecto de comunidad.

1

Historikoa

2000. urtean hasi zen Herrigune proiektua. Hemen ikus ditzakezue urte hauetako laburpena argazkitan eta dokumentu eta bideo pare bat.

 

 ¿Cómo ha sido Herrigune desde que comenzó en el año 2000? Aquí podrás encontrar un par de resúmenes en fotos, textos y videos.

w

Jenga Lab Irekia

2018an Leioaztarrekin eta erantzukizun tekniko eta politikoa duten pertsonekin «Herrigune birpentsatzeko» prozesua hasi genuen. Hemen ikus dezakezu.

En el 2018 hicimos un proceso con Leioaztarras y personas con responsabilidad técnica y política para «repensar Herrigune». Puedes verlo aquí.

Oraina

Atal honetan, berramestu eta birpentsatu ondoren, erabakitako HerriguneLeioako estruktura ezagutu dezakezue. Elkarrekin hazteko, bizitzeko eta eraikitzeko erronka.

Aquí podéis ver cómo va a ser Herrigune. La estructura que, después de imaginar y reflexionar juntas, hemos acordado para desarrollar a lo largo de los próximos años.

HERRIGUNE ORAIN

¿y AHORA qué?

NORBERA DEN BEZALAKOA ETA ELKARREKIN HAZTEKO HELBURUAZ, HIRU ATALETAN ANTOLATU DA HERRIGUNE.

NOS HEMOS MARCADO TRES LÍNEAS DE TRABAJO.

LO QUE TIENE QUE VER CON CADA UNA. LO QUE TIENE QUE VER CON HACER JUNTAS. LO QUE ES DE TODAS.

HAZICultiva

Norbera den bezalakoa

Píldoras de Conocimiento, Ferias de Saberes, La Ciudad como espacio de Aprendizaje y las Acciones de Calle. #Cadapiezacuenta

EKINLaboratorio

Norbera den bezalakoa eta elkarrekin

El BCC, Los Equipos de Trabajo, el Laboratorio Leioaztarra… este es el bloque relacionado con #HacerJuntas.

GARATUDesarrolla

Norbera den bezalakoa eta elkarrekin, erronka eta hazkuntza kolektiboan.

Aquí las «iniciativas de bienestar comunitario». #EraikitzeKolektiboa

ZER DA HAZICultiva?

¿QUÉ ES HAZICultiva?

PILDORAK

Dakizun, gustatzen zaizun, egiten duzun… hori jaso nahi dugu, balioan ipini eta guztion eskura egon dadin.                 .

Eso que sabes, que conoces, que te gusta hacer… es importante.

EZAGUTZEN AZOKAK

 Herritarren arteko ikaskuntza-partekatze harreman estilo berriak praktikatu eta «herri ezagutza» plazaratzeko ekimena

En las Ferias de saberes sacamos al espacio común, lo que sabemos y practicar nuevas formas de relación.

IRAKALEAK

Espazio Komunetara ikaskuntza prozesu osasuntsuak atera: Espazioa, baliabideak, pertsonak eta harremanak ikaskuntzaren zerbitzura ipintea da IRAKALE.

IRAKALE es poner al servicio del aprendizaje los espacio, los recursos y las relaciones.

KALE EKINTZAK

Interesak, kezkak edo erronka pertsonalak, «taldean» lantzeko beharra dagoenean… kalera ateratzen gara gonbidapena luzatzeko.

Salimos a la calle cuando un interés, un reto o preocupación personal necesita «al grupo».

ZER DA EKINLaboratorio?

¿QUÉ ES EKINLABORATORIO?

EZAGUTZEN SAREA

Dakizun, gustatzen zaizun, egiten duzun… hori jaso nahi dugu, balioan ipini eta guztion eskura egon dadin.

Eso que sabes, que conoces, que te gusta hacer… es importante.

EKINTZA TAILERRA

 Herritarren arteko ikaskuntza-partekatze harreman estilo berriak praktikatu eta «herri ezagutza» plazaratzeko ekimena

Eso que sabes, que conoces, que te gusta hacer… es importante.

LAN TALDEAK

Dakizun, gustatzen zaizun, egiten duzun… hori jaso nahi dugu, balioan ipini eta guztion eskura egon dadin.

Eso que sabes, que conoces, que te gusta hacer… es importante.

ZER DA GARATUDesarrolla?

¿QUÉ ES GARATUDesarrolla?

INICIATIVAS DE BIENESTAR COMUNITARIO

Dakizun, gustatzen zaizun, egiten duzun… hori jaso nahi dugu, balioan ipini eta guztion eskura egon dadin.

Eso que sabes, que conoces, que te gusta hacer… es importante.