Introducción

En este trabajo presentamos el estudio de una buena práctica dentro del proyecto de investigación Universidad y Sociedad (2020-2022) “Autonomía en la movilidad de los niños/as: Analizando el impacto del proyecto Eskolabideak en los centros educativos del País Vasco” liderado por la UPV/EHU en colaboración con Solasgune, y los Ayuntamientos de Plentzia, Bilbao, Tolosa, Erandio y Galdakao. Se trata de la experiencia de Bizibideak, una iniciativa que en la última década se ha desarrollado en la casi totalidad de centros escolares del municipio de Leioa. En estos años se ha impulsado un proyecto comunitario con la presencia de agentes políticos, sociales y la comunidad escolar.

Además, en su desarrollo ha sido relevante siempre poder dar voz y un protagonismo a los niños y niñas en el proyecto, a través de diferentes iniciativas y estrategias. Para este estudio de caso, desde una perspectiva cualitativa, se han analizado los datos de la elaboración de una línea de vida con los líderes del proyecto, un grupo focal con agentes sociales, políticos y educativos que han participado en el proyecto, entrevistas a niños y niñas que han formado parte y el análisis documental de las memorias y documentos que se han ido produciendo estos años.

Se presentan los resultados más importantes de este análisis, destacando los antecedentes, el desarrollo y los puntos fuertes y dificultades que nos enseña está buena práctica.

Sarrera

Lan honetan, Unibertsitatea eta Gizartea (2020-2022) ikerketa proiektuaren barruan praktika on baten azterketa aurkezten dugu, “Autonomia haurren mugikortasunean: Eskolabideak proiektuak Euskal Herriko ikastetxeetan izan duen eragina aztertuz”. Proiektu hori UPV/EHUk gidatzen du Solasguneren eta Plentzia, Bilbo, Tolosa, Erandio eta Galdakaoko udalen laguntzarekin. Bizibideak azken hamarkadan Leioako udalerriko ia ikastetxe guztietan garatu den ekimena. Ildo horretatik, urte hauetan proiektu
komunitarioa bultzatu da, eragile politiko, sozial eta eskola-komunitatearen
presentziarekin.

Gainera, proiektuaren garapenean garrantzitsua izan da beti haurrei ahotsa eta protagonismoa eman ahal izatea, hainbat ekimen eta estrategiaren bidez. Kasuaren azterketa hori egiteko, ikuspegi kualitatibo batetik, proiektuko liderrekin bizitza-lerro bat egiteko datuak aztertu dira, proiektuan parte hartu duten gizarte-, politika- eta hezkuntza-eragileekin osatutako talde fokal bat, parte hartu duten haurrei egindako elkarrizketak eta urte hauetan zehar egin diren memoria eta dokumentuen azterketa erabili dira.

Analisi honen emaitza garrantzitsuenak aurkezten dira, aurrekariak, garapena eta erakusten dizkigun indarguneak eta zailtasunak nabarmenduz.