febrero 2023

BRICOLAJE

Otsailak 7 eta 9 | 17:30  | Gaztelania | Tokia zehazteke | Plazak beteta
7 y 9 de febrero | 17:30 | Castellano| Espacio por definir | Aforo completo

Etxean izan dezakegun herramientak nola erabiltzen diren ikasiko dugu, hala nola, taladroa, kalatzeko makina, iltzagailua, eztainutegia, errematxatzeko makina…

Aprenderemos mientras practicamos a utilizar algunas de las herramientas de uso más común: un taladro, una caladora, una grapadora/clavadora, un estañador, remachadora…

GURE ZERUA IRAKURTZEN – LEYENDO NUESTRO CIELO

Otsailak 24 eta 25 | 17:30 – 19:00 / 11:00 – 14:00 | Gaztelania | Ekintza Tailerra | 20 plaza
24 eta 25 de febrero | 17:30 – 19:00 / 11:00 – 14:00 | Castellano | Laboratorio Ciudadano | 20 plazas

Zure auzoa ezagutzen duzu?

Leioaren goialdean dagoena, ez lurrean dagoena. Gure auzoa, Eguzki-sistema, ezagutzera eman nahi dugu eta horretarako denon artean eskalan bere maketa sortuko dugu. Lehenbizi eskala kalkulatzen ikasiko dugu, ondoren planetak sortu eta margotuko ditugu eta bukatzeko Lamiako Dartsenaren errepidean maketa eskalan kokatuko dugu.

¿Conoces tu vecindario?

El que esta arriba de Leioa, no el de a ras del suelo. Queremos dar a conocer nuestro vecindario, el Sistema Solar y para ello vamos a crear entre todas una maqueta a escala del mismo. Primero aprenderemos como calcular la escala, luego construiremos y pintaremos los planetas y por último montaremos la maqueta a escala en la carretera de la Dársena de Lamiako.

CÍRCULO DE VIDA – BIZITZAREN ERAZTUNA

 Leioako hezeguneetatik ibilbidea – Paseo por los humedales de Leioa

 

Otsailak 4 | 10:30 | Elebiduna
4 de febrero | 10:30 |
Bilingüe

Leioako hezegunea zeharkatuko dugu bere inguruko informazioa eta HAPO prozesuak nola eragiten dion partekatzen dugun bitartean. Ibilbidea Lamiakon hasiko da eta Lertutzeraino helduko gara Unibertsitatean bukatuz.

Este paseo tiene como objetivo recorrer el humedal del municipio y compartir con los asistentes de qué manera le afecta el PGOU de Leioa. El recorrido comenzará en Lamiako y llegará hasta Lertutze acabando en la Universidad.

MUGIKORARREN OINARRIZKO ERABILERA – USO BÁSICO DEL MÓVIL

Otsailak 14, 16 eta 21 | 17:30  | Elebiduna | Errekaldeko Nagusien Etxea | Plazak beteta
14, 16 y 21 de febrero| 17:30 | Bilingüe |Hogar de Mayores Errekalde | Aforo completo

Mugikor bat daukazu baina ez dakizu erabiltzen edo probetxu gehiago atera nahi diozu? Duela hilabete batzuk Ekintza Tailerran mugikorra modu oinarrizkoan erabiltzeko 5 gida sortu genituen eta orain komunitate osoarekin partekatu nahi ditugu. Zure mugikorrarekin hurbildu eta listo! Lehenengo egunean kontaktuak kudeatzen eta Google Calendar erabiltzen ikasiko dugu, bigarrenean WhatsApp erabiltzera eta azkenengoan Google fotos erabiltzen azalduko dugu.

¿Tienes un móvil pero no sabes utilizarlo o te gustaría sacarle mayor rendimiento? Hace unos meses diseñamos 5 guías para usar de manera básica el móvil en el Laboratorio Ciudadano y ahora queremos compartirlas con toda la ciudadanía. ¡Solo tienes que venir con tu móvil! En la primera sesión hablaremos de como gestionar los contactos y como usar Google Calendar, en la segunda como funciona WhatsApp y el último día hablaremos de Google fotos. 

LEHEN SOROSPENAK BULARREKO HAURRETAN – PRIMEROS AUXILIOS EN LACTANTES

Otsailak 6 eta 22 | 17:30| Gaztelania | Ekintza Tailerra |Plazak beteta
6 y 22 de febrero | 17:30 | Castellano| Laboratorio Ciudadano |Aforo cmpleto

Osasun Zentroko mediku eta erizain egoiliarrek bularreko haurretan eman daitezketen bizi-arriskuko egoerak identifikatzen eta egoera horietan oinarrizko maniobrak egiten lagunduko digute. Haurtxoak ere ongi etorriak dira. Aforoa dela eta Irakalea bi txandetan burutuko da (Otsailak 6ko txandan plazak beteta daude).

Las médicas y enfermeras residentes del Centro de Salud nos ayudarán a identificar situaciones de riesgo vital para los bebés y a realizar maniobras básicas en dichas situaciones. Los bebés también son bienvenidos. Por motivos de aforo el Irakale se celebrará en dos turnos (El  aforo esta completo en el turno del día 6 de febrero).

«TRAPOS ENCERADOS»

 Plastikoak eta aluminiozko papera ezabatzeko alternatiba jasangarria – Alternativa sostenible para eliminar plásticos y papel de aluminio

Otsailak 23 | 17:30  | Elebiduna | Aterpe Leioa Gaztegunea | 25 plaza
23 de febrero | 17:30 | Bilingüe | Aterpe Leioa Gaztegunea | 25 plazas

Ogitartekoak eramateko modu jasangarriago bat proposatzen dizuegu, plastikorik eta aluminio paperik gabekoa. Oihalak, labe-papera eta erle-argizaria erabiliko dugu gure paperezko bilgarriak sortzeko.

Os proponemos una alternativa más sostenible para envolver la comida y de esta manera eliminar plásticos y papel de aluminio. Utilizaremos telas, papel de horno y cera de abeja para crear nuestros papeles de envoltorio.